Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii


                                                   SP ZOZ Opolskie Centrum Rehabilitacji

                                                               w Korfantowie ogłasza

                                           nabór na spacjelizację w dziedzinie fizjoterapii.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres ośrodka z dopiskiem na kopercie: Specjalizacja z fizjoterapii, do dnia 13.11.2015 ( obowiązuje data otrzymania zgłoszenia przez Szpital ).

Zgłoszenie powinno zawierać wniosek o wszczęcie specjalizacji ( wzór dostępny na stronie ) oraz odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zgodnie z paragrafem 15 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie usyskania tytułu specjalisty w dziedzinach mjących zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz. U. nr 173 poz. 1419 ).

Składający wniosek zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub na stronie internetowej o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej po pozytywnej ocenie formalnej wniosku.

Informacje na temat specjalizacji: mgr Grzegorz Skiba tel. 510 076 985, lub mail gregorius44@wp.pl

PDFdziennik ustaw 173 1419.pdf
DOCregulamin specjalizcji.doc
DOCzał 2. Wniosek o wszczęcie specjalizacji.doc
 

 

Wersja XML