Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI INICJATOREM OPOSKIEGO KLASTRA MEDYCZNEGO 50 PLUS

Dnia 7 czerwca w auli Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii  Politechniki Opolskiej wygłoszony został niezwykle ważny i interesujący  wykład  wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna,  dotyczący głównych założeń planowanych zmian ustawowych w opiece zdrowotnej.  Wśród zaproszonych gości na to spotkanie, był również Dyrektor OCR Korfantów- Wojciech Machelski.

Po zakończonym wykładzie, w gronie partnerów zainicjowanej  przez OCR  organizacji Opolskiego Klastra Medycznego 50 plus oraz Wiceministra,  została podpisana umowa o zawiązaniu współpracy.  Organizacja ta ma głównie na celu  troskę o  pacjenta oraz  rozwój medycyny w województwie opolskim.  Ma również na względzie rozwój zarówno placówek leczniczych jak i opolskich uczelni oraz małego biznesu, dostrzegając zbieżność wspólnych celów w zakresie

Celem organizacji będzie wspólne podejmowanie i realizowanie inicjatyw oraz przedsięwzięć o charakterze naukowym, medycznym i promocyjnym a także wdrażanie nowych technologii.

Partnerami Opolskiego Klastra Medycznego 50 plus są:

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML