Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa OCR etap I

 logo program regionalny.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013

Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie”

Umowa o dofinansowanie RPOP.06.02.00-16-011/10-00

Przedmiotowy projekt obejmować będzie przebudowę i rozbudowę budynku Opolskiego Centrum Rehabiliatacji.
W szczególności inwestycja obejmuje:
- przebudowę czesci istniejacych pawilonów w poziomie z przystosowaniem do nowych funkcji:
w pawilonie B: m.in. Izba przyjęc,
w pawilonie A: diagnostyka obrazowa,
w pawilonie D: dział farmacji,
-elementy zagospodarowania terenu, w tym przebudowa i rozbudowa ciagów pieszo-jezdnych, dojazdów, miejsc parkingowych oraz dojść wokół kompleksu szpitalnego.
Ponadto prace związane z adaptacją przyziemia pawilonu szpitalnego na przychodnię przyszpitalną.
W obiekcie przewidziano tez prace w zakresie: pomieszczenia techniczne, parter, komunikacja ogólnoszpitalna + powierzchnie pomocnicze.

Poniższe fotografie bedą prezentować postępy prowadzonych robót budowlanych.

Stan przyziemia przed rozpoczęciem inwestycji:

 

 

Rozpoczęcie prac luty 2012r

 

 

Rok 2013

 

 

Wersja XML