Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa OCR etap II

logo program regionalny.jpeg

Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem.

 Nr umowy Umowa o dofinansowanie RPOP.06.02.00-16-001/12-00

Przedmiotowy projekt obejmować będzie przebudowę i rozbudowę SPZOZ-u Opolskiego Centrum Rehabilitacji.

W szczególności inwestycja obejmuje:

-przebudowę części istniejącego pawilonu w poziomie z przystosowaniem do nowej funkcji tj. zaplecza bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

-rozbudowa w poziomie m.in. blok operacyjny z zapleczem technicznym, sala wybudzeń, centralna sterylizatornia, magazyn czystej i brudnej bielizny i magazym odpadów.

-adaptacja pustostanu w przyziemiu Zamku na centralę gazów medycznych

-elementy zagospodarowania terenu, tym przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-jezdnych, dojazdów, miejsc parkingowych oraz dojść wokół kompleksu szpitalnego.

- zakup i montaż sprzętu / wyposażenia.

Projekt przewiduje wykonanie następującego typu prac:

-Prace rozbiórkowe, prace ziemne, prace budowlano-montażowe, prace instalacyjne.

-Prace mające wpływ na zwiększenie efektyw. energetycznej obiektu.

-Prace wykończeniowe w obiektach budowlanych

-Prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Ponadto: adaptację pomieszczeń przyziemia pawilonu szpitalnego na przynależne pomieszczenia bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, adaptację pomieszczeń budynku Zamek na centralę gazów medycznych., budowę sieci zewnętrznych na potrzeby dobudowanego kompleksu, zagospodarowanie terenu w tym przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych oraz dojść wokół kompleksu szpitalnego.

Rozpoczecie prac budowlanych kwiecień/maj 2013r.

 

 

czerwiec/lipiec 2013r.

 

 

sierpień / październik 2013r.

 

 

luty 2014r.

 

 

kwiecień / maj 2014r.

 

 

Wersja XML