Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolektory słoneczne

Kolejną inwestycją OCR-u po termomodernizacji jest budowa instalacji solarnej. Założenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych – w tym przypadku z gazu ziemnego – energią słoneczną pozyskiwaną przez system solarny. Tak pozyskana energia będzie wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzonej w projektowanych podgrzewaczach pojemnościowych systemu solarnego, zasilającej system przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektu.

Przyjęte rozwiązanie ideowe przewiduje redukcję kosztów ponoszonych przez OCR Korfantów na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Panele solarne zostana zamontowane na dachach sali gimnastycznej i basenu.

Prace instalatorskie roczpoczą się 25 maja i zakończą się 30 czerwca 2009.

Maj/czerwiec 2009r. - stan przed rozpoczeciem prac:

 

 

Czerwiec 2009

 

 

Wersja XML