Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddziały sziptalne

Brak opisu obrazka 

ODDZIAL I REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
Ordynator - lek. med. Dariusz Rupniewski
specjalista rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii 
Oddział zlokalizowany jest na parterze pawilonu łóżkowego i posiada 71 łóżek. Z rehabilitacji w w/w Oddziale najczęściej korzystają pacjenci z niedowładami połowiczymi będącymi następstwem udarów niedokrwiennych i krwotocznych mózgu, niedowładami czterokończynowymi o różnej etiologii, chorujący na stwardnienie rozsiane oraz z zespołami korzonkowymi. Jest to jedyny na terenie województwa opolskiego oddział o takim profilu, a przebywający w nim chorzy usprawniani są przy użyciu najnowszych metod i mogą korzystać z szerokiego zakresu zabiegów rehabilitacyjnych.
ODDZIAŁ II REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
Ordynator – lek. med. Jan Wojciech Wierzchowiec
specjalista rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii

Oddział znajduje się na piętrze pawilonu łóżkowego, posiada 76 łóżek. 

Z leczenia w w/w Oddziale korzystają najczęściej pacjenci po endoprotezoplastyce stawów biodrowych i kolanowych, ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, zespołami korzonkowymi, oraz pacjenci po amputacji kończyn, których pobyt w Oddziale przygotowuje do życia z protezą kończyny.

Pacjenci przebywający w Oddziałach Rehabilitacji Narządu Ruchu korzystają nie tylko z szerokiej gamy ćwiczeń i zabiegów zaordynowanych przez lekarzy, lecz do ich stałej dyspozycji pozostaje również wiele urządzeń rehabilitacyjnych dostępnych przez cały dzień, dzięki którym chorzy mogą poprawiać swoją sprawność fizyczną także w wolnym czasie.

Ze względu na możliwość stosowania najnowszych metod usprawniania pacjentów z chorobami narządu ruchu większość z nich po pobycie w Opolskim Centrum Rehabilitacji odczuwa znaczną poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

ODDZIAŁ CHIRURGII ORTOPEDYCZNEJ
Ordynator – lek. med. Krzysztof Marguła
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Oddział zapewnia opiekę pacjentom poddawanym zabiegom w zakresie narządu ruchu przed i po operacji. Zlokalizowany jest na I piętrze budynku "Zamek". Posiada cztery sale chorych o łącznej liczbie 19 łóżek oraz ośmiołóżkową salę wybudzeń (pooperacyjną).

Kompleksowe przygotowanie do zabiegu, oprócz wykonania niezbędnych badań oraz konsultacji internistycznych i anestezjologicznych, obejmuje stosowaną od 10 lat, unikalną w skali województwa, procedurę planowanej autotransfuzji krwi. Dzięki niej pacjenci otrzymują w czasie i po zabiegu swoją własną krew, co znacznie przyspiesza powrót do zdrowia.

Nowoczesne wyposażenie sali operacyjnej w aparaturę do znieczulania pacjenta i obserwacji jego stanu w czasie zabiegu oraz sterylizatory i sprzęt medyczny używany w czasie operacji sprzyja bezpiecznemu, spokojnemu i planowemu przebiegowi leczenia.

Całość przygotowania do zabiegu oraz lekarska i pielęgniarska opieka pooperacyjna nad pacjentem zapewnia bezpieczne i jak najmniej stresujące dla chorego przebycie okresu okołooperacyjnego. Najczęściej operowane w Oddziale jednostki chorobowe to choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych oraz zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Wykonujemy między innymi zabiegi alloplastyki stawów biodrowych i kolanowych, operacje na kręgosłupie oraz artroskopia stawu kolanowego.

Mamy największe w województwie opolskim doświadczenie w wyżej wymienionych zabiegach operacyjnych.

W Opolskim Centrum Rehabilitacji nie ma ściśle ustalonych godzin odwiedzin, a więc rodzina może widywać pacjenta w dogodnym dla siebie czasie, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci.

Wersja XML