Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddziały sziptalne

front3v2.jpeg 

ODDZIAŁ REHABILITACJI

Kierownik Oddziału - lek. med. Jan Wojciech Wierzchowiec
Kierownik Oddziału ds. organizacji - dr Jarosław Czepczarz 

Oddział Rehabilitacji posiada w strukturze pododdział rehabilitacji neurologicznej oraz podzielony jest na odcinki, w których przyjmowani są pacjenci do rehabilitacji stacjonarnej z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej i po leczeniu operacyjnym.

Z rehabilitacji najczęściej korzystają pacjenci z niedowładami połowiczymi będącymi następstwem udarów niedokrwiennych i krwotocznych mózgu, pacjenci po endoprotezoplastyce stawów biodrowych i kolanowych, ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, zespołami korzonkowymi, oraz pacjenci po amputacji kończyn, których pobyt w Oddziale przygotowuje do życia z protezą kończyny. Pacjenci objęci są kompleksową opieką lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarki, psychologów i neurologopedów.

Jest to największy na terenie województwa opolskiego oddział o takim profilu, a przebywający w nim chorzy usprawniani są przy użyciu najnowszych metod i mogą korzystać z szerokiego zakresu zabiegów rehabilitacyjnych. Ze względu na możliwość stosowania najnowszych metod usprawniania pacjentów z chorobami narządu ruchu większość z nich po pobycie w Opolskim Centrum Rehabilitacji odczuwa znaczną poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

W ramach rehabilitacji neurologicznej przyjmowani pacjenci: 

 • po przebytym udarze mózgu 
 • po przebytym zabiegu neurochirurgicznym 
 • ze stwardnieniem rozsianym 
 • po urazach czaszkowo – mózgowych i urazach kręgosłupa / rdzenia kręgowego 
 • z chorobą Parkinsona 
 • z polineuropatiami i uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego oraz innymi wybranymi schorzeniami neurologicznymi. 

W ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej, przyjmowani są pacjenci z następującymi schorzeniami: 

 • zespoły bólowe kręgosłupa 
 • choroby zwyrodnieniowe stawów obwodowych 
 • reumatoidalne zapalenie stawów 
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 
 • stany po przebytych zabiegach ortopedycznych (endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego, artroskopia stawu kolanowego, barkowego, stan po złamaniu i zespoleniu kości po uzyskaniu zrostu klinicznego i radiologicznego) oraz innymi wybranymi schorzeniami narządu ruchu. 

ODDZIAŁ CHIRURGII ORTOPEDYCZNEJ

Ordynator – lek. med. Krzysztof Marguła
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Oddział zapewnia opiekę pacjentom poddawanym zabiegom w zakresie narządu ruchu przed i po operacji. Zlokalizowany jest na I piętrze budynku "Zamek". Posiada cztery sale chorych o łącznej liczbie 19 łóżek oraz ośmiołóżkową salę wybudzeń (pooperacyjną).

Kompleksowe przygotowanie do zabiegu, oprócz wykonania niezbędnych badań oraz konsultacji internistycznych i anestezjologicznych, obejmuje stosowaną od 10 lat, unikalną w skali województwa, procedurę planowanej autotransfuzji krwi. Dzięki niej pacjenci otrzymują w czasie i po zabiegu swoją własną krew, co znacznie przyspiesza powrót do zdrowia.

Nowoczesne wyposażenie sali operacyjnej w aparaturę do znieczulania pacjenta i obserwacji jego stanu w czasie zabiegu oraz sterylizatory i sprzęt medyczny używany w czasie operacji sprzyja bezpiecznemu, spokojnemu i planowemu przebiegowi leczenia.

Całość przygotowania do zabiegu oraz lekarska i pielęgniarska opieka pooperacyjna nad pacjentem zapewnia bezpieczne i jak najmniej stresujące dla chorego przebycie okresu okołooperacyjnego. Najczęściej operowane w Oddziale jednostki chorobowe to choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych oraz zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. Wykonujemy między innymi zabiegi alloplastyki stawów biodrowych i kolanowych, operacje na kręgosłupie oraz artroskopia stawu kolanowego.

Mamy największe w województwie opolskim doświadczenie w wyżej wymienionych zabiegach operacyjnych.

W Opolskim Centrum Rehabilitacji nie ma ściśle ustalonych godzin odwiedzin, a więc rodzina może widywać pacjenta w dogodnym dla siebie czasie, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci.

Wersja XML