Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 

Brak opisu obrazka


ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W OCR

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na spadek liczby zakażeń SARS-CoV-2 przywraca się możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w naszych oddziałach szpitalnych.

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii odwiedziny Pacjentów odbywają się WYŁĄCZNIE według następujących zasad:

więcej w pliku: PDFInformacja o odwiedzinach.pdf
 


REHABILITACJA STACJONARNA PO CHOROBIE COVID-19

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o rozpoczęło realizację świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia w kierunku COVID-19.

Badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia:

 1. badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 2. aktualna morfologia, OB, CRP,
 3. EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Skierowanie należy dostarczyć do  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

lub wysłać pocztą na adres:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 11

48-317 Korfantów

Wzór skierowania:PDFNowe-skierowanie-rehabilitacja-covid-19-NFZ.pdf
 

Telefon kontaktowy: 77 43 44 023; 77 43 44 015, 77 43 44 037Od dnia 4.01.2021 r. nastąpiła zmiana trybu zgłoszenia na szczepienie osób z grupy 0

Jeśli jesteś pracodawcą, to na Tobie spoczywa obowiązek zgłoszenia swoich pracowników do szczepienia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz to zrobić za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/.

Formularz składa się z trzech etapów, w których musisz:

 • wskazać dane zgłaszającego podmiotu
 • wybrać szpital węzłowy
 • przekazać dane pracowników (konieczne: PESEL itd.)


UWAGA! Pracodawco, jeżeli już wcześniej przekazałeś listę bezpośrednio do szpitala węzłowego, nie musisz ponownie jej wysyłać. Formularz online jest przeznaczony dla osób, które jeszcze nie zgłosiły swoich pracowników do szczepień.

 

Koordynatorem ds. szczepień jest Pani Renata Misztal nr telefonu do kontaktu: 774344029, adres mailowy: r.misztal@ocr.pl

 


W Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o rozpoczęto

szczepienia przeciw COVID-19.

W dniu 30.12.2020 r. dostarczono do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o szczepionki przeciw COVID-19 i tego samego dnia o godz. 11.00 rozpoczęto szczepienia.

Pierwszą zaszczepioną osobą był Prezes Zarządu mgr inż. Wojciech Machelski, następnie Ordynator Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu Jan Wojciech Wierzchowiec.

W dniu dzisiejszym zaplanowano szczepienia części personelu, pozostałe odbędą się 31.12.2020 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. zostało  wyznaczone jako jeden z tzw. szpitali węzłowych, w których wykonywane mają być szczepienia przeciw SarsCoV2 dla pracowników sektora ochrony zdrowia (m. in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy).

Pracownik sektora ochrony zdrowia, który nie ma możliwości zaszczepienia się w swoim miejscu pracy, może zadeklarować chęć szczepienia w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. Osoba wyrażająca chęć szczepienia powinna – wraz ze swoimi danymi osobowymi (imię nazwisko, pesel, numer telefonu, informacja czy pracownik medyczny/niemedyczny) – przekazać zgodę na ich przetwarzanie na załączonym druku (należy wydrukować, podpisać i zeskanować).

Wypełnioną tabelę (może zawierać dane kilku osób) oraz skany zgód na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres email: w terminie do 14 stycznia 2021 do godz. 14.00.

PDFZgoda_na_przetwarzanie_danych szczepienie SARS-CoV-2.pdf

PDFKlauzula informacyjna w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko Sars-Cov-2.pdf

XLSFormularz danych osobowych do szczepienienia SARS-CoV-2.xls

Koordynatorem ds. szczepień jest Pani Renata Misztal nr telefonu do kontaktu: 774344029, adres mailowy: r.misztal@ocr.pl

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka


Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Cytując Opolski Oddział Narodowy Funduszu Zdrowia:

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - dodatkowe pieniądze na leczenie i łatwiejszy dostęp do świadczeń.

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że: 

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Cały komunikat znajduje się pod linkiem: Opolski NFZ

Brak opisu obrazka

 

PIKNIK W NYSIE

Brak opisu obrazka

PIKNIK W PRUDNIKU

Brak opisu obrazka


Wersja XML