Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w trosce o zdrowie mieszkańców województwa wraz z Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.,  ze Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup Sp. z o.o. i Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp.z o.o. realizuje pilotażowy projekt

pn. „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim”.

Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0059/21

Całkowita wartość projektu: 11 752 648,82 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 9 989 751,20 zł.

Wartość projektu dla OCR : 3 080 827,97 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich dla OCR: 2 949 797,97 zł.

Wkład własny: 131 030,00 zł. Wkład własny został zapewniony w ramach dotacji udzielonej przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Celem projektu jest kompleksowe zdiagnozowanie problemów zdrowotnych pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w celu określenia dalszej terapii zdrowotnej.
Realizacja projektu polegać będzie na stworzeniu zaplecza technicznego dla prowadzenia diagnostyki pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. realizuje  następujące zadania:

 1. Modernizacja pomieszczeń służących do terapii grupowej i indywidualnej pacjentów po przebytym Covid - 19
 2. Rehabilitacja pacjentów po przebytym Covid 19 w warunkach stacjonarnych
 3. Rehabilitacja pacjentów po przebytym Covid 19 w  warunkach ośrodka dziennego
 4. Rehabilitacja pacjentów po przebytym Covid 19 w  warunkach domowych i w DPS
 5. Dostawa sześciu samochodów  wraz z wyposażeniem na potrzeby rehabilitacji domowej.
 6. Zatrudnienie i szkolenie kadry medycznej dedykowanej do rehabilitacji po Covid 19.
Wersja XML