Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19

logo UE 2021.jpeg

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, osi priorytetowej VII Integracja społeczna. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.  realizuje projekt RPOP.08.01.00-16-0034/20 pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19",

 

Cel projektu: Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

 

Całkowita wartość projektu: 6 349 206,35zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich:  6 000 000,00 zł

Wkład własny: 349 206,35 zł

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

Wersja XML