Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja - II EDYCJA

logo UE 8.1.jpeg

Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą następujących form:

 

W celu zgłoszenia do Projektu należy przesłać pocztą lub dostarczyć na Izbę Przyjęć w siedzibie OCR, wydrukowane w kolorze, wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

Adres: Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.  

48-317 Korfantów; ul. Wyzwolenia 11

Koniecznie z dopiskiem Program – osoby starsze

Wersja XML