Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualnosci - II EDYCJA

logo UE 8.1.jpeg

Informujemy, iż z dniem 01.02.2021 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu w ramach świadczenia usług zdrowotnych w środowisku domowym. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

i/lub

W przypadku zgłoszenia takiej osoby do projektu w umówiony dzień dojedzie personel Projektu i przeprowadzi ocenę w skali Bathel, co będzie potem stanowiło podstawę do kwalifikacji do projektu.

Świadczenia usług zdrowotnych w warunkach domowych odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarno- epidemiologicznego.

Wersja XML