Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku byłej pralni

RPO+OP+EFRR.jpeg

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp z o.o.

Numer wniosku:  RPOP.03.02.01-16-0008/17

Krótki opis projektu:      W ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne i adaptacyjne w budynku byłej pralni, wymiana okien i drwi, ocieplenie stropodachu oraz ścian, wymiana instalacji c.o. wraz z regulacją, a także wymiana oświetlenia na energooszczędne. W wyniku realizacji projektu - podjęcia prac termomodernizacyjnych zostanie zaoszczędzone 105 620,00 kWh/rok energii pierwotnej oraz 117,56 kWh/rok energii końcowej. (zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej o 66,12%)

Planowanie zadania:

1. Termomodernizacja przegród budowlanych

2. Modernizacja ogrzewania

3. Modernizacja c.w.u

4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne 5. Przygotowanie audytu energetycznego

 6. Promocja źródeł dofinansowania

 7. Wymiana stolarki: okna i drzwi

8. Nadzór inwestorski

9. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

 Budynek, w którym będą podejmowane kompleksowe prace termomodernizacyjne jest położony na terenie zabytkowego parku, wpisanego do rejestru zabytków nr rej. 191/88. Bezpośrednie produkty realizacji projektu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 1 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt, Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 426,94 m2 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 1 szt

Całkowita wartość projektu: 530 476,30 PLN

Wydatki kwalifikowalne ogółem: 515 716,30 PLN

Wkład własny: 247 726,21 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 267 990,09 PLN

Okres realizacji od: 2016-12-29

Okres realizacji do (zakończenie rzeczowe): 2018-09-15

Okres realizacji do (zakończenie finansowe): 2018-09-30

Wersja XML