Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działanie 10.1

RPO+OP+EFRR.jpeg

Tytuł projektu: Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
 
Numer wniosku: RPOP.10.01.01-16-0012/19

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu planuje zakup specjalistycznego sprzętu medycznego niezbędnego do leczenia chorób cywilizacyjnych (chorób układu kostno-stawowego, w tym osteoporozy). Sprzęt diagnostyczny będzie wykorzystywany w leczeniu pacjentów na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i w Poradni Urazowo-Ortopedycznej, a rehabilitacyjny przez Fizjoterapię Ambulatoryjną oraz Działu Fizjoterapii obsługujący Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Rehabilitacji Narządu Ruchu. Przedsięwzięcie przewiduje ponadto modernizację pięciu pomieszczeń byłego bloku operacyjnego znajdujących się na parterze obiektu Zamek w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11 ( działka nr 483/14), w których docelowo mieścić się będą Gabinety Usprawniania Leczniczego. Projekt dotyczy obiektu zabytkowego. Poniesione w ramach wkładu własnego oraz planowanego dofinansowania nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej wyniosą 366 515,00 zł

Krótki opis projektu:

W projekcie tym realizowane będzie także zadnie związane z przeciwdziałaniem koronowirusowi.

Całkowita wartość projektu: 1 041 847,83 PLN

Wkład własny: 156 184,93 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 885 047,90 PLN

Łączne dofinansowanie: 885 047,90 PLN

 

 

 

Wersja XML