Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup sprzętu medycznego

logo RTG.jpeg

Działanie 10.1.  projekt pn. Zakup sprzętu medycznego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.  dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego z województwa opolskiego”
Wartość projektu:  1.811.220,28 zł
Wydatki kwalifikowane: 1.809.990,28 zł
Dofinansowanie EFRR: 1.538.491,73 (85%)
Wkład własny (dotacja UMWO):  272.728,55 zł (15%)

W ramach projektu zostanie kupiony specjalistyczny sprzęt, który usprawni diagnostykę i leczenie osób chorych na osteoporozę. Tym samym zostanie zrealizowany cel projektu, polegający na zwiększeniu dostępności do sprzętu niezbędnego do leczenia chorób cywilizacyjnych. Analizując zasoby sprzętowe Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w perspektywie zmian demograficznych, trendów epidemiologicznych i przede wszystkim potrzeb pacjentów stwierdzono konieczność zakupienia następującego sprzętu (produkty projektu):

Przeznaczenie sprzętu medycznego: dla potrzeb osób chorych na osteoporozę, choroby układu kostno-mięśniowego w województwa opolskiego wyłącznie na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności w woj. opolskim do sprzętu niezbędnego do leczenia chorób cywilizacyjnych. Celem pośrednim projektu jest promowanie włączenia społecznego przez inwestycje w opiekę zdrowotną w woj. opolskim – zgodnie z wyzwaniami demograficznymi. Aby móc przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym należy inwestować w rozwój opieki nad pacjentami z osteoporozą. Aby odpowiednio zdiagnozować choroby zwyrodnieniowe i ustalić prognozy leczenia niezbędny jest sprzęt, umożliwiający badania radiologiczne. W wyniku realizacji projektu poprawi się komfort pacjentów przyjmowanych w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., a także komfort pracy personelu, a przede wszystkim będzie możliwe wdrożenie nowych metod leczenia – co wpłynie na wydajność terapii. Inwestycja będzie zatem służyła mieszkańcom woj. opolskiego narażonym na choroby cywilizacyjne: szczególnie osobom starszym, podatnym na osteoporozę i inne choroby układu kostno-mięśniowego, a także personelowi Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp.z o.o. - którzy uzyska możliwość pracy na sprzęcie najnowszej generacji. Realizacja inwestycja będzie służyła wzrostowi dostępności do usług zdrowotnych, poprawie możliwości diagnostycznych i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Wersja XML