• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja domowa

W ramach Fizjoterapii Ambulatoryjnej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie wykonywana jest rehabilitacja w warunkach domowych.

Podstawą przyjęcia pacjenta jest złożenie aktualnego skierowania (30 dni od daty wystawienia, wypisanego przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) osobiście- w Zamku gabinet 221  lub drogą pocztową(wtedy z dopiskiem rehabilitacja domowa), podanie numeru telefonu kontaktowego pacjenta lub osoby upoważnionej oraz jeśli pacjent posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym. Świadczeniami są objęci pacjenci mający zaburzenia funkcji motorycznych spowodowanymi:

Zajęcia obejmują 5 procedur dziennie i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach wyznaczonych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym przez terapeutę. Czas trwania terapii wynosi do jednej godziny zegarowej.

Kontakt w sprawie fizjoterapii w warunkach domowych: od poniedziałku do piątku w    godzinach 12.00-14:30

Pod numerem telefonu 509 977 047

Z-ca Kierownika Rehabilitacji Ambulatoryjnej mgr Dorota Weigel-Górska

Wersja XML

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów
tel. 77 43 44 000
fax 77 43 44 004
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1184960
w tym miesiącu: 11133
dzisiaj: 333