Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych Osobowych - RODO

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Niniejsze informacje mają za zadanie informowanie pacjentów, klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

Administratorem Państwa Danych jest Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem lub listownie na adres podany jako adres siedziby Spółki

PDFKlauzula informacyjna dot. osób objętych monitoringiem wizyjnym w OCR.pdf (232,25KB)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych pacjentów OCR.pdf (300,22KB)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy OCR.pdf (275,52KB)

 

Inspektor Ochrony Danych

Adriana Nurzyńska

tel. 77 4344073

e-mail:


 

Wersja XML