Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty

Brak opisu obrazka

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika:

DOCFormularz rekrutacyjny i załączniki.doc
 

Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się i akceptacji  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie:

DOCRegulamin Programu.doc

DOCXZałacznik nr 2 oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.docx

 

Wersja XML