Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja

logo unia i opolskie dla rodziny.jpeg

Sposoby zgłaszania osób chętnych do udziału w projekcie:

W celu zgłoszenia do Projektu należy dostarczyć do Punktu rekrutacyjnego (sekretariat Szpitala, Ośrodek Dzienny Szpitala – Zamek II piętro) wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne ( osobiście lub pocztą ):

 

Adres: Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.  

48-317 Korfantów; ul. Wyzwolenia 11

Koniecznie z dopiskiem Program – osoby starsze

Wersja XML