Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy!

Brak opisu obrazka

Projekt „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy!

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. przy współpracy z partnerem - spółką Diabetica sp. z o.o. z siedzibą w Nysie,  realizuje projekt pn. „Subregion Środkowy – wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WO 2014-2020, Działanie 8.1. „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno – edukacyjnych”.

Ideą Projektu jest: poprawa stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny do 2020 roku, poprzez  przeprowadzenie kompleksowej kampanii edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy.

Główne cele  programu:

Etap I badania przesiewowe i ankietowe dzieci  6-18 r.ż. i dorosłych 45-65 r.ż.

Selekcja osób z czynnikami ryzyka  chorób cywilizacyjnych,

Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie uświadamiania zagrożeń wynikających z nadwagi i otyłości oraz zapoznane z zasadami zdrowego odżywiania,

Etap II Multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i otyłością.

Korzyści z uczestnictwa w Programie:

•Bezpłatna, specjalistyczna opieka nad osobami zagrożonymi otyłością i cukrzycą
•Bezpłatne uczestniczenie w imprezach edukacyjno –sportowych
•Podniesienie kompetencji personelu instytucji gminnych
•Świadoma społeczność lokalna

Potrzeba realizacji projektu wynika z dostrzeżonych problemów:

- systematyczny wzrost liczby dzieci z nadwagą i otyłych, problem zwiększonej masy ciała dotyczył w 2013 r. 23,8% dzieci w wieku 7-16 lat, co plasowało woj. opolskie na 4 miejscu w Polsce

- epidemia cukrzycy. Obecnie na cukrzycę choruje 3 mln osób w Polsce. Co 10 s. na świecie diagnozuje się cukrzycę u kolejnej osoby, co 6 s. ktoś umiera z powodu jej powikłań -w Polsce to 30 000 osób rocznie. (Niebieska Księga Cukrzycy, Warszawa, 2013). Wzrasta liczba zachorowań wśród najmłodszych oraz u osób w wieku 45- 65 lat. W 2014 r. liczba osób leczonych na cukrzycę w woj. opolskim w tym przedziale wiekowym wzrosła o 9,9% w stosunku do roku 2013.

- natężenie liczby osób otyłych w powiecie nyskim. Spośród 929 osób leczonych na otyłość w woj. opolskim w 2013 r. – 57, 16% pochodzi z obszaru objętego projektem, a aż 1/3 z powiatu nyskiego. Aby zapobiec problemom zdrowotnym spowodowanych nieodpowiednimi nawykami żywieniowymi, brakiem ruchu – prowadzących do otyłości i

nadwagi zostaną podjęte działania w ramach projektu, nadzorowane przez Radę Merytoryczną. Skład Rady: internista, dietetyk, pediatra, fizjoterapeuta, diabetolog, dr nauk humanistycznych

Zadania Rady: opracowanie dokumentacji: kart uczestnika, indywidualnych programów, dzienników zdrowia, ankiet satysfakcji, kwestionariusza wywiadów rodzinnych, regulaminu kwalifikacji do udziału w projekcie (warunków, kryteriów przejścia do II etapu), nadzór merytoryczny nad działaniami, współpraca z Zarządem Woj. Opolskiego.

Partnerzy:

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: RPO WO Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

LIDER PROJEKTU: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

PARTNER PROJEKTU: Diabetica Sp. z o.o.

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROJEKTU:

Zakres terytorialny dla Lidera Projektu – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

Brak opisu obrazka

Zakres terytorialny dla Partnera Projektu – Diabetica Sp. z o.o.

Brak opisu obrazka

Charakterystyka finansowa projektu.

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU

4 585 781,04

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA

4 333 563,08

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA

94.5

Okres realizacji projektu.

OD

2017-01-01

DO (zakończenie rzeczowe)

2019-02-28

DO (zakończenie finansowe)

2019-04-30

PDFRegulamin Projektu Subregion Środkowy_Wysportowany i Zdrowy.pdf
 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML